ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

Stock chart

เสนา ภูมิใจในการเป็นบริษัท
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ดีมีคุณภาพ

เสนาเห็นความสำคัญกับลูกค้าตลอดมา โดยเห็นได้จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวความคิดในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความภูมิใจในการเป็น บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ดีมีคุณภาพ และเป็นส่วนหนึ่งในความภูมิใจที่ลูกค้าระดับชนชั้นกลาง-ล่าง สามารถจะเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยได้ในราคาที่คุ้มค่ากับเงินที่ต้องจ่ายไป

ข้อมูลและอัตราการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูล
ราคาตลาดหลักทรัพย์

ข้อมูล
สำหรับผู้ถือหุ้น

ห้องข่าว

ข้อมูลราคาย้อนหลัง

ข้อมูลล่าสุด 19/05/2022 03:19:54 แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 6 เดือน
วันที่ ราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด ราคาเฉลี่ย ราคาปิด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
ปริมาณ
(พันหุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET
Index
%เปลี่ยน
แปลง
18/05/22 1.09 1.11 1.07 1.10 1.09 0.01 0.93 90,822.15 99.66 1,620.33 0.36
17/05/22 1.06 1.15 1.06 1.11 1.08 0.03 2.86 176,208.62 195.88 1,614.49 1.90
13/05/22 1.08 1.12 1.05 1.09 1.05 -0.06 -5.41 55,195.86 60.10 1,584.38 -0.01
12/05/22 1.10 1.15 1.07 1.13 1.11 0.02 1.83 130,139.04 146.89 1,584.52 -1.79
11/05/22 1.14 1.14 1.09 1.11 1.09 -0.04 -3.54 34,204.32 38.07 1,613.34 -0.58
10/05/22 1.13 1.17 1.13 1.16 1.13 -0.01 -0.88 106,381.58 122.88 1,622.78 1.14
09/05/22 1.13 1.15 1.06 1.13 1.14 0.00 0.00 95,998.80 108.13 1,604.49 -1.54
06/05/22 1.14 1.17 1.10 1.15 1.14 -0.02 -1.72 104,948.12 120.62 1,629.58 -0.83
05/05/22 1.17 1.20 1.16 1.18 1.16 -0.01 -0.85 149,246.12 176.24 1,643.30 -0.54
03/05/22 1.17 1.18 1.14 1.17 1.17 0.00 0.00 68,621.50 80.27 1,652.29 -0.91
29/04/22 1.19 1.20 1.17 1.19 1.17 -0.01 -0.85 51,020.81 60.61 1,667.44 -0.02
28/04/22 1.19 1.21 1.18 1.20 1.18 -0.02 -1.67 111,903.88 134.75 1,667.74 0.35
27/04/22 1.19 1.21 1.16 1.19 1.20 0.01 0.84 62,220.84 74.33 1,661.89 -0.42
26/04/22 1.18 1.19 1.14 1.17 1.19 0.01 0.85 114,204.01 133.76 1,668.97 -0.38
25/04/22 1.18 1.19 1.16 1.18 1.18 -0.01 -0.84 47,287.83 55.90 1,675.33 -0.90